Lifeline Express Hong Kong Foundation
Room 504, 5th Floor, Hewlett Centre, 54 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Tel:(852) 2861-0862 
Fax:(852) 2357-9356
E-mail:office@lifelineexpress.org.hk


Lifeline Express Chinese Foundation
Rm A609, 6/F, Nan Xin Cang Business World, No. 22 Dong Si Shi Tiao, Dongcheng District, Beijing, China
Postcode:100007
Tel:(8610) 5169-0999
Fax:(8610) 5169-0009
E-mail:office@lifeline-express.com